Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej i publicznego przedszkola.